Referentie

Ik kan je helpen bij het schrijven, redigeren en corrigeren van communicatiemiddelen.
Daarbij zorg ik ervoor dat de woorden kloppen bij wie je bent.

Hieronder lees je de feedback van By Deb Design interieuradvies en -styling

Aanleiding
Wat was van tevoren je vraag of worsteling en naar welke oplossing was je op zoek?
De door mijzelf geschreven teksten voor mijn site na laten kijken op spelfouten en inhoud: lopen de zinnen goed? Komt de inhoud/boodschap goed en helder over etc.

Oplossing, werkwijze
Wat (oplossing) heb ik gedaan om je hierbij te helpen en hoe (werkwijze) heb ik dat gedaan?
Je hebt mijn teksten doorgelezen en vragen aan mij gesteld over de onderdelen die niet volledig waren, niet lekker liepen, of waar het niet duidelijk was wat ik wilde zeggen. Na dit gesprek heb je mijn teksten o.b.v. mijn mondelinge toelichting geredigeerd.

Resultaat
Wat is het resultaat daarvan?
Foutloze, professionele, heldere teksten waar nog een extra dimensie (gevoel, sfeer, beleving) aan toegevoegd is.

Pluspunt
Waar ben je het meest tevreden over?
Eigenlijk over alles, maar vooral over het verpersoonlijken van mijn tekst en de brainstorm over het stukje 'over by deb'

Leerpunt
Zijn er dingen die beter of anders kunnen?
Heb eigenlijk geen verbeterpunten, sorry

Aanbevelen?
Zou je mij aanbevelen en zo ja, aan wie of waarvoor?
Ja, zeker! Zal aan je denken mocht ik mensen spreken die iemand zoeken om teksten te schrijven, redigeren etc.